קדם 1.02

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

פונט שהושק בשנה האחרונה.