קדם 1.02

‫6 משקלים

פלוני־יד 2.0

‫8 משקלים

מקומי 2.0

‫5 משקלים

אנומליה 2.0.3

‫7 משקלים

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

פעמון 3.0

‫5 משקלים

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים

אפק 1.5

‫7 משקלים

משפחה ״רב־משקלית״ כוללת 5 משקלים ומעלה, המאפשרים גמישות טיפוגרפית גדולה ובאמצעותם ניתן להגיע לדקויות טיפוגרפיות עילאיות ומתנשאות.