קדם 1.02

‫6 משקלים

אנומליה 2.0.3

‫7 משקלים

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

פונט מולטי־לשוני כולל תמיכה ביותר מ־2 שפות שונות. לדוגמא: עברית, לטינית ורוסית.