מוצר משקל פורמט פרמטרי

קרוואן 2.0

‫6 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אנומליה 2.0.2

‫7 משקלים /

החל מ־285  למשקל