מוגרבי 2.0.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

שלוק 2.0

| משקל אחד /

החל מ־495  למשקל