קדם סריף 2.0.2

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

גלוריה 1.0.1

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל

קדם סנס 2.0.2

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

קרוואן 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אמביוולנטי רחב 2.0

‫8 משקלים —

החל מ־345  למשקל