אנומליה חדש

‫7 משקלים /

החל מ־285  למשקל

פלוני־יד 1.1

‫8 משקלים /

החל מ־285  למשקל

מקומי 2.0

‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

קרוואן 2.0

‫6 משקלים /

החל מ־285  למשקל

מוגרבי 2.0

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אלמוני חדש 4.0

‫10 משקלים /

החל מ־490  למשקל

אסימון 2.0

‫6 משקלים /

החל מ־285 175  למשקל

מכמורת 1.1

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אטלס 3.11

‫6 משקלים /

החל מ־285  למשקל

תעמולה

משקל אחד /

החל מ־375  למשקל

שלוק

משקל אחד /

החל מ־475  למשקל

בר־לב

‫3 משקלים /

החל מ־285  למשקל

פעמון 2.0

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

נוילנד 2.0

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אפק 1.5

‫6 משקלים /

החל מ־245  למשקל

סטנגה

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אמביוולנטי 1.2

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אמביוולנטי צר 1.2

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

דילוג לתוכן