קדם חדש

‫5 משקלים /

החל מ־345 185  למשקל

אנומליה 2.0

‫7 משקלים /

החל מ־285  למשקל

תעמולה 2.0

‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל