אלמוני צר דו־לשוני

א א א
פונט סנס־סריף צר מוקפד וניטרלי הכולל 8 משקלים, תומך ב־150 שפות לטיניות ומכיל אינספור אופן־טייפ פיצ׳רז.
Almoni Neue Tzar is a meticulous & neutral narrow sans-serif to make your visual communication clear and prominent.
א א א

דקיק

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

אולטרה־לייט

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

לייט

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

רגיל

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

בינוני

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

דמי־בולד

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

בולד

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

אולטרה־בולד

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

OpenType Features (?)

 • Small capitals אבג 123 Abc
  אבג 123 Abc
 • ליגטורות סטנדרטיות office office
 • ליגטורות סודיות History History
 • אשכרה אשכרה
 • ניקוד מדוקדק קֳשּׁ קֳשּׁ
 • מספרים רגילים 1,234,567.89%
 • ⏎ Oldstyle %1,234,567.89
 • ⏎ Tabular 1,234,567.89%
 • ⏎ Smallcaps (לעברית) 1,234,567.89%
 • מספרים סִדּוּרִיים May 21st May 21st
 • 123 No. 123 No.
 • שברים, מוֹנֶה וְמְכַנֶּה 3/4 3/4
 • 123/456 123/456
 • חלפים הֶקְשֵׁרִיים גברת גברת
 • (jet) (jet)
 • חלפים סגנוניים a a
 • ה ה
 • ע ע
 • 0 0
 • 1 1
 • 4 4
 • אותיות מקוצרות לכותרות קלף
  קלף
 • סוואשים אומץ אומץ
 • AWESOME AWESOME
 • בגבהים שונים
 • סמלים שימושיים לדוגמא ◌⇓↯✱☯☺⇱§¶™
 • ⏎ סמלי מטבע $€£¥₪¢¤ƒ₹₽₩฿Ł♦
 • ⏎ סימני מקלדת ⌘⏎⌥⎀⇧⇪⌫^
 • ⏎ חיצים ↑↗→↘↓↙←↖↕↔
 • ⏎ אייקונים גיאומטריים ★♥●■▲☆♡○□△◊⬢⬠
 • ⏎ סימנים מתמטיים ∅‱≤≥∞∫∏∑√µ∂≠¬±≈
 • ועוד מלא הפתעות & &

מפת תווים

 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
 • ז
 • ח
 • ט
 • י
 • ך
 • כ
 • ל
 • ם
 • מ
 • ן
 • נ
 • ס
 • ע
 • ף
 • פ
 • ץ
 • צ
 • ק
 • ר
 • ש
 • ת
 • װ
 • ױ
 • ײ
 • A
 • Á
 • Ă
 • Ǎ
 • Â
 • Ä
 • À
 • Ā
 • Ą
 • Å
 • Ã
 • Æ
 • B
 • C
 • Ć
 • Č
 • Ç
 • Ċ
 • D
 • Ð
 • Ď
 • E
 • É
 • Ě
 • Ê
 • Ë
 • Ė
 • È
 • Ē
 • Ę
 • F
 • G
 • Ğ
 • Ĝ
 • Ģ
 • Ġ
 • H
 • Ħ
 • Ĥ
 • I
 • IJ
 • Í
 • Ǐ
 • Î
 • Ï
 • İ
 • Ì
 • Ī
 • Į
 • J
 • Ĵ
 • K
 • Ķ
 • L
 • Ĺ
 • Ľ
 • Ļ
 • Ŀ
 • Ł
 • M
 • N
 • Ń
 • Ň
 • Ņ
 • Ŋ
 • Ñ
 • O
 • Ó
 • Ǒ
 • Ô
 • Ö
 • Ò
 • Ő
 • Ō
 • Ø
 • Õ
 • Œ
 • P
 • Þ
 • Q
 • R
 • Ŕ
 • Ř
 • Ŗ
 • S
 • Ś
 • Š
 • Ş
 • Ŝ
 • Ș
 • T
 • Ŧ
 • Ť
 • Ţ
 • Ț
 • U
 • Ú
 • Ŭ
 • Ǔ
 • Û
 • Ü
 • Ǘ
 • Ǚ
 • Ǜ
 • Ǖ
 • Ù
 • Ű
 • Ū
 • Ų
 • Ů
 • V
 • W
 • Ŵ
 • X
 • Y
 • Ý
 • Ŷ
 • Ÿ
 • Z
 • Ź
 • Ž
 • Ż
 • a
 • á
 • ă
 • ǎ
 • â
 • ä
 • à
 • ā
 • ą
 • å
 • ã
 • æ
 • b
 • c
 • ć
 • č
 • ç
 • ċ
 • d
 • ð
 • ď
 • đ
 • e
 • é
 • ě
 • ê
 • ë
 • ė
 • è
 • ē
 • ę
 • f
 • g
 • ğ
 • ĝ
 • ģ
 • ġ
 • h
 • ħ
 • ĥ
 • i
 • ı
 • í
 • ǐ
 • î
 • ï
 • ì
 • ij
 • ī
 • į
 • j
 • ȷ
 • ĵ
 • k
 • ķ
 • l
 • ĺ
 • ľ
 • ļ
 • ŀ
 • ł
 • m
 • n
 • ń
 • ň
 • ņ
 • ŋ
 • ñ
 • o
 • ó
 • ǒ
 • ô
 • ö
 • ò
 • ő
 • ō
 • ø
 • õ
 • œ
 • p
 • þ
 • q
 • r
 • ŕ
 • ř
 • ŗ
 • s
 • ś
 • š
 • ş
 • ŝ
 • ș
 • ß
 • t
 • ŧ
 • ť
 • ţ
 • ț
 • u
 • ú
 • ŭ
 • ǔ
 • û
 • ü
 • ǘ
 • ǚ
 • ǜ
 • ǖ
 • ù
 • ű
 • ū
 • ų
 • ů
 • v
 • w
 • ŵ
 • x
 • y
 • ý
 • ŷ
 • ÿ
 • z
 • ź
 • ž
 • ż
 • ª
 • º
 • Δ
 • Ω
 • μ
 • π
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ½
 • ¼
 • ¾
 • *
 • \
 • ·
 • :
 • ,
 • #
 • .
 • !
 • ¡
 • ?
 • ¿
 • "
 • '
 • ;
 • /
 • _
 • {
 • }
 • [
 • ]
 • (
 • )
 • -
 • ­
 • «
 • »
 • ׃
 • ׆
 • ׳
 • ״
 • ־
 • ¤
 • ฿
 • ¢
 • $
 • £
 • ¥
 • ƒ
 • +
 • ×
 • ÷
 • =
 • <
 • >
 • ±
 • ~
 • ¬
 • %
 • µ
 • ©
 • ®
 • @
 • &
 • §
 • °
 • |
 • ¦
 • ^
 • A
 • Á
 • Ă
 • Ǎ
 • Â
 • Ä
 • À
 • Ā
 • Ą
 • Å
 • Ã
 • Æ
 • B
 • C
 • Ć
 • Č
 • Ç
 • Ċ
 • D
 • Ď
 • Đ
 • E
 • É
 • Ě
 • Ê
 • Ë
 • Ė
 • È
 • Ē
 • Ę
 • F
 • G
 • Ğ
 • Ĝ
 • Ģ
 • Ġ
 • H
 • Ħ
 • Ĥ
 • I
 • IJ
 • Í
 • Ǐ
 • Î
 • Ï
 • İ
 • Ì
 • Ī
 • Į
 • J
 • Ĵ
 • K
 • Ķ
 • L
 • Ĺ
 • Ľ
 • Ļ
 • Ŀ
 • Ł
 • M
 • N
 • Ń
 • Ň
 • Ņ
 • Ŋ
 • Ñ
 • O
 • Ó
 • Ǒ
 • Ô
 • Ö
 • Ò
 • Ő
 • Ō
 • Ø
 • Õ
 • Œ
 • P
 • Þ
 • Q
 • R
 • Ŕ
 • Ř
 • Ŗ
 • S
 • Ś
 • Š
 • Ş
 • Ŝ
 • Ș
 • T
 • Ŧ
 • Ť
 • Ţ
 • Ț
 • U
 • Ú
 • Ŭ
 • Ǔ
 • Û
 • Ü
 • Ǘ
 • Ǚ
 • Ǜ
 • Ǖ
 • Ù
 • Ű
 • Ū
 • Ų
 • Ů
 • V
 • W
 • Ŵ
 • X
 • Y
 • Ý
 • Ŷ
 • Ÿ
 • Z
 • Ź
 • Ž
 • Ż
 • a
 • á
 • ă
 • ǎ
 • â
 • ä
 • à
 • ā
 • ą
 • å
 • ã
 • æ
 • b
 • c
 • ć
 • č
 • ç
 • ċ
 • d
 • ð
 • ď
 • đ
 • e
 • é
 • ě
 • ê
 • ë
 • ė
 • è
 • ē
 • ę
 • f
 • g
 • ğ
 • ĝ
 • ģ
 • ġ
 • h
 • ħ
 • ĥ
 • i
 • ı
 • í
 • ǐ
 • î
 • ï
 • ì
 • ij
 • ī
 • į
 • j
 • ȷ
 • ĵ
 • k
 • ķ
 • l
 • ĺ
 • ľ
 • ļ
 • ŀ
 • ł
 • m
 • n
 • ń
 • ň
 • ņ
 • ŋ
 • ñ
 • o
 • ó
 • ǒ
 • ô
 • ö
 • ò
 • ő
 • ō
 • ø
 • õ
 • œ
 • p
 • þ
 • q
 • r
 • ŕ
 • ř
 • ŗ
 • s
 • ś
 • š
 • ş
 • ŝ
 • ș
 • ß
 • t
 • ŧ
 • ť
 • ţ
 • ț
 • u
 • ú
 • ŭ
 • ǔ
 • û
 • ü
 • ǘ
 • ǚ
 • ǜ
 • ǖ
 • ù
 • ű
 • ū
 • ų
 • ů
 • v
 • w
 • ŵ
 • x
 • y
 • ý
 • ŷ
 • ÿ
 • z
 • ź
 • ž
 • ż
 • \
 • !
 • #
 • ?
 • "
 • '
 • /
 • (
 • )
 • ฿
 • $
 • £
 • ¥
 • %
 • ©
 • |
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • :
 • ,
 • .
 • /
 • %
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • &
 • &
 • a
 • j
 • 1
 • 4
 • -
 • =
 • ע
 • ה
 • ק
 • ל
 • ך
 • ף
 • ץ
 • ן
 • ־
 • A
 • M
 • Q
 • R
 • W
 • &
 • ץ
 • של
 • וגם
 • אש
 • st
 • ff
 • fi
 • fl
 • ffi
 • ffl
 • אאא
 • אֳ
 • אֱ
 • אֲ
 • אְ
 • אִ
 • אֶ
 • אֵ
 • אַ
 • אָ
 • אֹ
 • אֻ

פונט אלמוני צר דו־לשוני בפעולה

עיצוב פתיח

בר אפרים

אלמוני צר דו־לשוני תומך באופן מלא ב־150 שפות:

 • עברית
 • English
 • German
 • Danish
 • French
 • Dutch
 • Czech
 • Finnish
 • Filipino
 • Afrikaans
 • Catalan
 • Albanian
 • Italian
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Japanese transliteration
 • Spanish
 • Sicilian
 • Romanian
 • Pinyin
 • Norwegian
 • Latvian
 • Koongo
 • Korean transliteration
 • Kurdish
 • Lithuanian
 • Maori
 • Polish
 • Portuguese
 • Slovak
 • Swahili
 • Swati
 • Swedish
 • TurkishAlsatian
 • Aragonese
 • Arapaho
 • Arrernte
 • Asturian
 • Aymara
 • Basque
 • Bislama
 • Blackfoot
 • Bosnian
 • Breton
 • Afaan Oromo
 • Cebuano
 • Chamorro
 • Cheyenne
 • Cimbrian
 • Corsican
 • Croatian
 • Dalecarlian
 • Estonian
 • Faroese
 • Fijian
 • Frisian
 • Friulian
 • Galician
 • Gallegan
 • Genoese
 • Glosa
 • Guarani
 • Haitian Creole
 • Hawaiian
 • Hiligaynon
 • Hmong Daw
 • Hopi
 • Ibanag
 • Ilokano
 • Interlingua
 • Irish Gaelic
 • Istro-Romanian
 • Jèrriais
 • Kapampangan
 • Kashubian
 • Kiribati
 • Ladin (Gardena)
 • Ladin (Valle di Badia)
 • Languedocien
 • Latin
 • Lojban
 • Lombard
 • Low Saxon
 • Lower Sorbian
 • Luxembourgeois
 • Macedo-Romanian
 • Malagasy
 • Malay (Latinized)
 • Maltese
 • Manx
 • Marshallese
 • Megleno-Romanian
 • Míkmaq
 • Mohawk
 • Montenegrin (Latinized)
 • Náhuatl
 • Naxi (Latinized)
 • Norfolk/Pitcairnese
 • Nyanja
 • Occitan
 • Oromo
 • Pangasinan
 • Papiamento
 • Pedi
 • Piedmontese
 • Potawatomi
 • Quechua
 • Romansch
 • Rotokas
 • Rundi
 • Saint Lucia Creole
 • Inari Sami
 • Lule Sami
 • Samoan
 • Sardinian
 • Scots Gaelic
 • Serbian (Latinized)
 • Seychelles Creole
 • Shona
 • Slovene
 • Somali
 • Sorbian
 • South Ndebele
 • Southern Sotho
 • Tagalog
 • Tahitian
 • Tausug
 • Tetum
 • Tok Pisin
 • Tongan
 • Tswana
 • Turkmen (Latinized)
 • Tuvalu
 • Upper Sorbian
 • Uyghur (Latinized)
 • Veps
 • Volapük
 • Votic
 • Walloon
 • Walpiri
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish יידיש
 • Zhuang
 • Zulu
 • פונט אלמוני צר דו־לשוני

 • אפשרויות רכישה:

  . מידע על רישיונות שימוש בפונטים

  אלמוני חדש צר במשקל אולטרה־בולד

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש צר במשקל בולד

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש צר במשקל דמי־בולד

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש צר במשקל בינוני

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש צר במשקל רגיל

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש צר במשקל לייט

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש צר במשקל אולטרה־לייט

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש צר במשקל דקיק

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner

  אלמוני חדש צר - משפחה מלאה (8 משקלים)

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 3,920 1,960
  spinner
  וובפונט 3,920 1,960
  spinner
  אפליקציה 3,920 2,950
  spinner

  מינוי חודשי לספריית אאא

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ – 1-2 מחשבים 119
  spinner
  דסקטופ – 3-4 מחשבים 129
  spinner
  דסקטופ – 5-10 מחשבים 149
  spinner
  דסקטופ – 11-39 מחשבים 179
  spinner

  מידע על מינוי חודשי לספריית אאא

  המחירים אינם כוללים מע”מ.
  התשלום באמצעות כרטיס אשראי.
 • על אודות פונט אלמוני צר דו־לשוני

  אלמוני חדש צר הוא הגרסא החדשה והמשופרת של פונט "אלמוני צר" – זהו הפונט הפופולארי ביותר שלנו שגם משמש אותנו לכתיבת הטקסטים באתר. אלמוני חדש צר הוא פונט סנס־סריף מוקפד וניטרלי המכיל 834 תווים ותומך לחלוטין ב־150 שפות לטיניות – ועל כן מדובר בפונט אידאלי לשימוש באותיות לטיניות לצד עברית. פונטים רבים מאופיינים בשפה ובאופי ייחודיים להם, ואילו אלמוני חדש צר משיל מעצמו כמעט כל אלמנט של ייחוד. ככזה הוא לא ישתלט על העיצוב שתרקחו בעזרתו והוא ישמש אתכם בנאמנות למשך שנים רבות.

 • עובד נהדר עם הפונטים:

  מקומי דו־לשוני, אלמוני חדש דו־לשוני, שלוק, אֲפֵק, אלמוניקונים, אסימון, פרנק ריהל, מוגרבי, אמביוולנטי, פעמון

 • (?) אופן־טייפ פיצ'רז

  titl zero calt salt ss01 ss02 dlig liga numr tnum ordn onum mark swsh smcp frac locl
 • סגנונות הפונט

  , , , , ,

 • שנת הוצאה

  2011

 • גרסה נוכחית

  4.0 [2018]

 • המלצת שימוש לפי משקל

  דקיק ← לכותרות ענק 200 pt/px ומעלה.
  אולטרה־לייט ← לכותרות גדולות 72 pt/px ומעלה.
  לייט, רגיל, בינוני, דמי־בולד ובולד ← לכותרות 24 pt/px ומעלה.
  דמי־בולד, בולד ואולטרה־בולד ← ללוגואים ולכותרות.
  ✱ בתור כלל אצבע פונטים צרים מיועדים לכותרות. לטקסט־רץ השתמשו בפונט אלמוני חדש.