מקומי דו־לשוני

א א א
פונט סריף־מונוליין קריא וזורם לטקסט־רץ ולכותרות השואב את השראתו הצורנית משורשי האות של הגופן הקלאסי פרנק־ריהל.
Mekomi is a multilingual, highly readable, flowing typeface which draws its inspiration from the classic Hebrew font, Frankruehl. Mekomi is packed with tons of OpenType™ Features and surprises!
א א א

לייט

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

רגיל

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

בינוני

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

בולד

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

אולטרה־בולד

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

טקסט רץ

ועד מקומי הוא חלק מן המערכת השלטונית במרחב הכפרי המנוהלת באמצעות מועצות אזוריות. המועצה האזורית היא רשות מקומית שבה מספר יישובים כפריים, יישובים עירוניים, יישובים קהילתיים וישובים מוסדיים והיא נועדה להוות מעין מסגרת ארגונית למטרות משותפות של מספר יישובים סמוכים שכל אחד מהם בנפרד אינו יכול לזכות במעמד של מועצה מקומית. מבחינה משפטית, ועד מקומי, בהתאם לחוק הפרשנות, נמנה גם הוא תחת הגדרת המונח "רשות מקומית".

Local committees (Hebrew: ועד מקומי) are administrative entities of communities found in Israel, which compose regional councils. Each community, managed by a local committee, within a regional council usually does not exceed 2000 in population. This committee sends representatives to the administering regional council proportionate to their size of membership and according to an index which is fixed before each election.
א א א

OpenType Features (?)

 • ליגטורות סטנדרטיות
  (סה״כ 8)
  office office
 • goofball goofball
 • ליגטורות סודיות
  (סה״כ 18)
  חופש חופש
 • עיצוב עיצוב
 • מצויין מצויין
 • first first
 • wiggle wiggle
 • חלפים הֶקְשֵׁרִיים gj gj
 • gg gg
 • מספרים וסימנים
  בשני גבהים
  אבג ฿123 אבג ฿123
 • !?$€£¥₿ !?$€£¥₿
 • שברים, מוֹנֶה וְמְכַנֶּה 1/3 1/3
 • 1234567890/1234567890
 • מספרים סִדּוּרִיים May 21st May 21st
 • No. 123 No. 123
 • מספרים טבלאיים 1,234.00% 1,234.00%
 • חלפים סגנוניים g g
 • y y
 • ✱ Slashed zero 0 0
 • סוואשים (סה״כ 17) איציק איציק
 • עודפים עודפים
 • ROGBY ROGBY
 • SWAP SWAP
 • ומלא הפתעות ♥ † ‡ ☯ ﭏ ‱ ™ ¶ ...

מפת תווים

 • A
 • Á
 • Ă
 • Ǎ
 • Â
 • Ä
 • À
 • Ā
 • Ą
 • Å
 • Ã
 • Æ
 • B
 • C
 • Ć
 • Č
 • Ç
 • Ċ
 • D
 • Ð
 • Ď
 • Đ
 • E
 • É
 • Ě
 • Ê
 • Ë
 • Ė
 • È
 • Ē
 • Ę
 • F
 • G
 • Ğ
 • Ĝ
 • Ģ
 • Ġ
 • H
 • Ħ
 • Ĥ
 • I
 • IJ
 • Í
 • Ǐ
 • Î
 • Ï
 • İ
 • Ì
 • Ī
 • Į
 • J
 • Ĵ
 • K
 • Ķ
 • L
 • Ĺ
 • Ľ
 • Ļ
 • Ŀ
 • Ł
 • M
 • N
 • Ń
 • Ň
 • Ņ
 • Ŋ
 • Ñ
 • O
 • Ó
 • Ǒ
 • Ô
 • Ö
 • Ò
 • Ő
 • Ō
 • Ø
 • Õ
 • Œ
 • P
 • Þ
 • Q
 • R
 • Ŕ
 • Ř
 • Ŗ
 • S
 • Ś
 • Š
 • Ş
 • Ŝ
 • Ș
 • T
 • Ŧ
 • Ť
 • Ţ
 • Ț
 • U
 • Ú
 • Ŭ
 • Ǔ
 • Û
 • Ü
 • Ǘ
 • Ǚ
 • Ǜ
 • Ǖ
 • Ù
 • Ű
 • Ū
 • Ų
 • Ů
 • V
 • W
 • Ŵ
 • X
 • Y
 • Ý
 • Ŷ
 • Ÿ
 • Z
 • Ź
 • Ž
 • Ż
 • a
 • á
 • ă
 • ǎ
 • â
 • ä
 • à
 • ā
 • ą
 • å
 • ã
 • æ
 • b
 • c
 • ć
 • č
 • ç
 • ċ
 • d
 • ð
 • ď
 • đ
 • e
 • é
 • ě
 • ê
 • ë
 • ė
 • è
 • ē
 • ę
 • f
 • g
 • ğ
 • ĝ
 • ģ
 • ġ
 • h
 • ħ
 • ĥ
 • i
 • ı
 • í
 • ǐ
 • î
 • ï
 • ì
 • ij
 • ī
 • į
 • j
 • ȷ
 • ĵ
 • k
 • ķ
 • l
 • ĺ
 • ľ
 • ļ
 • ŀ
 • ł
 • m
 • n
 • ń
 • ň
 • ņ
 • ŋ
 • ñ
 • o
 • ó
 • ǒ
 • ô
 • ö
 • ò
 • ő
 • ō
 • ø
 • õ
 • œ
 • p
 • þ
 • q
 • r
 • ŕ
 • ř
 • ŗ
 • s
 • ś
 • š
 • ş
 • ŝ
 • ș
 • ß
 • t
 • ŧ
 • ť
 • ţ
 • ț
 • u
 • ú
 • ŭ
 • ǔ
 • û
 • ü
 • ǘ
 • ǚ
 • ǜ
 • ǖ
 • ù
 • ű
 • ū
 • ų
 • ů
 • v
 • w
 • ŵ
 • x
 • y
 • ý
 • ŷ
 • ÿ
 • z
 • ź
 • ž
 • ż
 • ª
 • º
 • Δ
 • Ω
 • μ
 • π
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
 • ז
 • ח
 • ט
 • י
 • ך
 • כ
 • ל
 • ם
 • מ
 • ן
 • נ
 • ס
 • ע
 • ף
 • פ
 • ץ
 • צ
 • ק
 • ר
 • ש
 • ת
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ¹
 • ²
 • ³
 • ½
 • ¼
 • ¾
 • *
 • \
 • ·
 • :
 • ,
 • !
 • ¡
 • #
 • .
 • ?
 • ¿
 • "
 • '
 • ;
 • /
 • _
 • {
 • }
 • [
 • ]
 • (
 • )
 • -
 • «
 • »
 • =
 • ׆
 • ־
 • c
 • ¢
 • ¤
 • $
 • ƒ
 • £
 • ¥
 • +
 • ×
 • ÷
 • =
 • >
 • <
 • ±
 • ~
 • ¬
 • µ
 • %
 • @
 • &
 • §
 • ©
 • ®
 • °
 • |
 • ¦
 • ^
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ?
 • !
 • #
 • ฿
 • :
 • ,
 • .
 • /
 • %
 • g
 • j
 • y
 • #
 • -
 • |
 • A
 • B
 • P
 • R
 • W
 • Y
 • ע
 • ד
 • ט
 • פ
 • ץ
 • צ
 • ת
 • 3
 • ct
 • gg
 • st
 • אש
 • גג
 • וגם
 • יי
 • ממ
 • מממ
 • עיצ
 • עץ
 • פא
 • פג
 • פש
 • צץ
 • שש
 • ששש
 • אאא
 • fi
 • fj
 • fl
 • fb
 • fh
 • fk
 • ft
 • אֳ
 • אֱ
 • אֲ
 • אְ
 • אִ
 • אֶ
 • אֵ
 • אַ
 • אָ
 • אֹ
 • אֻ

...ועוד 83 תווים מיוחדים וליגטורות

פונט מקומי דו־לשוני בפעולה

עיצוב ואנימציה

ניר הללי, במסגרת קורס בהנחיית ערן שטרן, שנקר 2018

סאונד

Sol Monk - Open Says Me

מקומי דו־לשוני תומך באופן מלא ב־150 שפות:

 • עברית
 • English
 • German
 • Danish
 • French
 • Dutch
 • Czech
 • Finnish
 • Filipino
 • Afrikaans
 • Catalan
 • Albanian
 • Italian
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Japanese transliteration
 • Spanish
 • Sicilian
 • Romanian
 • Pinyin
 • Norwegian
 • Latvian
 • Koongo
 • Korean transliteration
 • Kurdish
 • Lithuanian
 • Maori
 • Polish
 • Portuguese
 • Slovak
 • Swahili
 • Swati
 • Swedish
 • TurkishAlsatian
 • Aragonese
 • Arapaho
 • Arrernte
 • Asturian
 • Aymara
 • Basque
 • Bislama
 • Blackfoot
 • Bosnian
 • Breton
 • Afaan Oromo
 • Cebuano
 • Chamorro
 • Cheyenne
 • Cimbrian
 • Corsican
 • Croatian
 • Dalecarlian
 • Estonian
 • Faroese
 • Fijian
 • Frisian
 • Friulian
 • Galician
 • Gallegan
 • Genoese
 • Glosa
 • Guarani
 • Haitian Creole
 • Hawaiian
 • Hiligaynon
 • Hmong Daw
 • Hopi
 • Ibanag
 • Ilokano
 • Interlingua
 • Irish Gaelic
 • Istro-Romanian
 • Jèrriais
 • Kapampangan
 • Kashubian
 • Kiribati
 • Ladin (Gardena)
 • Ladin (Valle di Badia)
 • Languedocien
 • Latin
 • Lojban
 • Lombard
 • Low Saxon
 • Lower Sorbian
 • Luxembourgeois
 • Macedo-Romanian
 • Malagasy
 • Malay (Latinized)
 • Maltese
 • Manx
 • Marshallese
 • Megleno-Romanian
 • Míkmaq
 • Mohawk
 • Montenegrin (Latinized)
 • Náhuatl
 • Naxi (Latinized)
 • Norfolk/Pitcairnese
 • Nyanja
 • Occitan
 • Oromo
 • Pangasinan
 • Papiamento
 • Pedi
 • Piedmontese
 • Potawatomi
 • Quechua
 • Romansch
 • Rotokas
 • Rundi
 • Saint Lucia Creole
 • Inari Sami
 • Lule Sami
 • Samoan
 • Sardinian
 • Scots Gaelic
 • Serbian (Latinized)
 • Seychelles Creole
 • Shona
 • Slovene
 • Somali
 • Sorbian
 • South Ndebele
 • Southern Sotho
 • Tagalog
 • Tahitian
 • Tausug
 • Tetum
 • Tok Pisin
 • Tongan
 • Tswana
 • Turkmen (Latinized)
 • Tuvalu
 • Upper Sorbian
 • Uyghur (Latinized)
 • Veps
 • Volapük
 • Votic
 • Walloon
 • Walpiri
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish יידיש
 • Zhuang
 • Zulu
 • פונט מקומי דו־לשוני

 • אפשרויות רכישה:

  . מידע על רישיונות שימוש בפונטים

  מקומי דו־לשוני במשקל אולטרה־בולד

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 350
  spinner
  וובפונט 350
  spinner

  מקומי דו־לשוני במשקל בולד

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 350
  spinner
  וובפונט 350
  spinner

  מקומי דו־לשוני במשקל בינוני

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 350
  spinner
  וובפונט 350
  spinner

  מקומי דו־לשוני במשקל רגיל

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 350
  spinner
  וובפונט 350
  spinner

  מקומי דו־לשוני במשקל לייט

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 350
  spinner
  וובפונט 350
  spinner

  מקומי דו־לשוני - משפחה - 5 משקלים

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 1,750
  spinner
  וובפונט 1,750
  spinner
  אפליקציה 1,750
  spinner

  מינוי חודשי לספריית אאא

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ – 1-2 מחשבים 119
  spinner
  דסקטופ – 3-4 מחשבים 129
  spinner
  דסקטופ – 5-10 מחשבים 149
  spinner
  דסקטופ – 11-39 מחשבים 179
  spinner

  מידע על מינוי חודשי לספריית אאא

  המחירים אינם כוללים מע”מ.
  התשלום באמצעות כרטיס אשראי.
 • על אודות פונט מקומי דו־לשוני

  מקומי שואב את השראתו הצורנית משורשי האות של הגופן הקלאסי פרנק־ריהל. הוא נועד לכותרות מרעננות ולטקסט־רץ קריא וזורם. זה גופן יציב ובטוח, ומנגד ספונטני ומשוחרר. הוא כולל חמישה משקלים וכך ניתן להשתמש בו ביסודיות ובגמישות.

  תהליך העיצוב והפיתוח — שארך שנים רבות — כלל בדיקות דקדקניות ממושכות. שלד הגופן נבנה על גבי גריד פיקסלים בטכניקה חופשית שהובילה לגילוי שלל צורות חדשות של האות העברית. הגופן הושק בגרסתו הראשונה ב־2011, ומאז המשיך להתפתח עד לגרסתו הנוכחית, הדו־לשונית, שהושקה בסוף 2017.

 • (?) אופן־טייפ פיצ'רז

  zero calt salt ss01 ss02 dlig liga numr tnum ordn mark swsh smcp frac locl
 • סגנונות הפונט

  , , , , ,

 • שנת הוצאה

  2011

 • גרסה נוכחית

  2.0 [2018]