אאא
Font size 80pt | Leading 80pt  | Bold
פונט גרוטסק יציב ומוקפד המונה גם את האותיות הלטיניות הגדולות (Uppercase), ולכן הכתיבה בו מצוינת גם עבור עבודות דו־לשוניות
א א א
Font size 66pt | Leading 66pt  | Light
בר־לב שואב את השראתו הסגנונית מגופני כותרת ישראלים שהיו בשימוש נרחב בעולם הפרסום בשנות השישים והשבעים
א א א
Font size 40pt | Leading 44pt  | Regular
פונט כותרת המתאפיין במבנה גרוטסק ובאופי יציב ומוקפד. בר־לב מונה גם את האותיות הלטיניות הגדולות (Uppercase), ולכן הכתיבה בו מצוינת גם עבור עבודות דו־לשוניות. הגופן שואב את השראתו הסגנונית מגופנים ישראלים שהיו בשימוש נרחב בעולם הפרסום בשנות השישים והשבעים.
א א א
Font size 142pt | Leading 108pt  | Light
אקזיסטנציאליזם
א א א
 • Price: 375 USD
  (Desktop license for 2 computers)

  Contact us for purchase
 • About font BarLev

  A steady, precise Grotesque display face inspired by the 60’s and the 70’s, this typeface has both Hebrew and uppercase Latin characters, making it perfectly suitable for bilingual use.
  Bar-Lev has both Hebrew and uppercase Latin characters, making it perfectly suitable for bilingual use. This typeface is inspired by Israeli fonts that were commonplace in the advertising world of the 60’s and the 70’s.
  Bar-Lev is is best used for angry, demonstrational titles, as well as body text with short paragraphs.

 • Designers

 • Release year

  2013

 • Version

  1.0

light
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
regular
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
bold
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
Character Map
 • א
  א U+05d0 א
 • ב
  ב U+05d1 ב
 • ג
  ג U+05d2 ג
 • ד
  ד U+05d3 ד
 • ה
  ה U+05d4 ה
 • ו
  ו U+05d5 ו
 • ז
  ז U+05d6 ז
 • ח
  ח U+05d7 ח
 • ט
  ט U+05d8 ט
 • י
  י U+05d9 י
 • כ
  כ U+05db כ
 • ך
  ך U+05da ך
 • ל
  ל U+05dc ל
 • מ
  מ U+05de מ
 • ם
  ם U+05dd ם
 • נ
  נ U+05e0 נ
 • ן
  ן U+05df ן
 • ס
  ס U+05e1 ס
 • ע
  ע U+05e2 ע
 • פ
  פ U+05e4 פ
 • ף
  ף U+05e3 ף
 • צ
  צ U+05e6 צ
 • ץ
  ץ U+05e5 ץ
 • ק
  ק U+05e7 ק
 • ר
  ר U+05e8 ר
 • ש
  ש U+05e9 ש
 • ת
  ת U+05ea ת
 • 0
  0 U+0030 0
 • 1
  1 U+0031 1
 • 2
  2 U+0032 2
 • 3
  3 U+0033 3
 • 4
  4 U+0034 4
 • 5
  5 U+0035 5
 • 6
  6 U+0036 6
 • 7
  7 U+0037 7
 • 8
  8 U+0038 8
 • 9
  9 U+0039 9
 • ~
  ~ U+007e ~
 • !
  ! U+0021 !
 • @
  @ U+0040 @
 • #
  # U+0023 #
 • U+20aa
 • U+20ac
 • $
  $ U+0024 $
 • %
  % U+0025 %
 • ^
  ^ U+005e ^
 • &
  & U+0026 &
 • *
  * U+002a *
 • )
  ) U+0029 )
 • (
  ( U+0028 (
 • _
  _ U+005f _
 • +
  + U+002b +
 • |
  | U+007c |
 • =
  = U+003d =
 • -
  - U+002d -
 • ;
  ; U+003b ;
 • [
  [ U+005b [
 • /
  / U+002f /
 • ]
  ] U+005d ]
 • ,
  , U+002c ,
 • .
  . U+002e .
 • {
  { U+007b {
 • }
  } U+007d }
 • "
  " U+0022 "
 • :
  : U+003a :
 • ?
  ? U+003f ?
 • <
  < U+003c <
 • >
  > U+003e >
 • 0
  0 U+0030 0
 • 1
  1 U+0031 1
 • 2
  2 U+0032 2
 • 3
  3 U+0033 3
 • 4
  4 U+0034 4
 • 5
  5 U+0035 5
 • 6
  6 U+0036 6
 • 7
  7 U+0037 7
 • 8
  8 U+0038 8
 • 9
  9 U+0039 9
 • @
  @ U+0040 @
 • A
  A U+0041 A
 • B
  B U+0042 B
 • C
  C U+0043 C
 • D
  D U+0044 D
 • E
  E U+0045 E
 • F
  F U+0046 F
 • G
  G U+0047 G
 • H
  H U+0048 H
 • I
  I U+0049 I
 • J
  J U+004a J
 • K
  K U+004b K
 • L
  L U+004c L
 • M
  M U+004d M
 • N
  N U+004e N
 • O
  O U+004f O
 • P
  P U+0050 P
 • Q
  Q U+0051 Q
 • R
  R U+0052 R
 • S
  S U+0053 S
 • T
  T U+0054 T
 • U
  U U+0055 U
 • V
  V U+0056 V
 • W
  W U+0057 W
 • X
  X U+0058 X
 • Y
  Y U+0059 Y
 • Z
  Z U+005a Z
 • À
  À U+00c0 À
 • Á
  Á U+00c1 Á
 • Â
  Â U+00c2 Â
 • Ã
  Ã U+00c3 Ã
 • Ä
  Ä U+00c4 Ä
 • Å
  Å U+00c5 Å
 • Æ
  Æ U+00c6 Æ
 • Ç
  Ç U+00c7 Ç
 • È
  È U+00c8 È
 • É
  É U+00c9 É
 • Ê
  Ê U+00ca Ê
 • Ë
  Ë U+00cb Ë
 • Ì
  Ì U+00cc Ì
 • Í
  Í U+00cd Í
 • Î
  Î U+00ce Î
 • Ï
  Ï U+00cf Ï
 • Ñ
  Ñ U+00d1 Ñ
 • Ò
  Ò U+00d2 Ò
 • Ó
  Ó U+00d3 Ó
 • Ô
  Ô U+00d4 Ô
 • Õ
  Õ U+00d5 Õ
 • Ö
  Ö U+00d6 Ö
 • ×
  × U+00d7 ×
 • Ù
  Ù U+00d9 Ù
 • Ú
  Ú U+00da Ú
 • Û
  Û U+00db Û
 • Ü
  Ü U+00dc Ü
 • Ý
  Ý U+00dd Ý
 • ß
  ß U+00df ß
 • ÷
  ÷ U+00f7 ÷
 • ø
  ø U+00f8 ø
 • ù
  ù U+00f9 ù
 • ú
  ú U+00fa ú
 • û
  û U+00fb û
 • ü
  ü U+00fc ü
 • ý
  ý U+00fd ý
 • ÿ
  ÿ U+00ff ÿ
Gallery