מעצבים פונט? השתמשו במחולל הזה לבדיקת הניקוד של האותיות באותיות הנפוצות.