מעצבים פונט? שלבו תו בתוך רצף תווים לבדיקת צמדי־אותיות.