מעצבים פונט? חוללו לכם רצפים של אותיות לבדיקת הריווח בין האותיות.