בסדרה זו נציג את סיפוריהם של ראשוני המדפיסים העבריים בארץ־ישראל ובאירופה.