עיצוב פוסטר למחזה ״מלאכים באמריקה״, תיאטרון הקאמרי