המדור עוסק במעצבות גרפיות ארץ ישראליות עם התמקדות במעצבות "היסטוריות", יוצרות בעלות עשייה משמעותית ששמן אינו/פחות מוכר.
המדור גם יעז לסטות מדי פעם ולפגוש כאלו שמותחות גבולות גזרה זו באומץ.