במדור זה אנחנו מצ׳טטים זה עם זו, מביאים ציטוטים וציטטות רלוונטיים ויוצאים לשיטוטים דרך שיחות עומק (וגם רוחב) בנושאי עיצוב, טיפוגרפיה, אותיות ומה שבא.