עיצוב והעמדה לספר ׳פוטופואטיקה 2011-2020: אנתולוגיה חזותית׳