אמביוולנטי צר 1.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־345 185  למשקל