הגשות מוצלחות ומעניינות של קורסים טיפורגרפיים של המחלקות לתקשורת־חזותית בבתי־הספר הגבוהים לעיצוב.