אאאאא
Font size 320pt | Leading 240pt  | Light | פיצ׳ר swsh
אבג
א א א
Font size 80pt | Leading 80pt  | Light
רבייבל לפונט קלאסי בעל קשר חזק לאות היוגנדסטיל שרווחה בדפוס היהודי באירופה
א א א
Font size 70pt | Leading 70pt  | Stencil
תחיה לפונט קלאסי מתוך קטלוג בצלאל
א א א
Font size 50pt | Leading 50pt  | Regular
הוא מאופיין בקונטרסט רב בין הקווים האופקיים לאנכיים, ובמבנה מרובע ומעוטר.
א א א
Font size 24pt | Leading 30pt  | Bold
הרפרנסים לחידוש האותיות נשאבו מתוך כרזות ישנות של סרטים שהוקרנו בקולנוע מוגרבי בתל־אביב ומתוך כרזות של דוד טרטקובר. מעט מידע ידוע על הגופן או על זהות מעצבו, אך ברמה הסגנונית יש לו קשר חזק לאות היוגנדסטיל שרווחה בדפוס היהודי באירופה. הוא מאופיין בקונטרסט רב בין הקווים האופקיים לאנכיים, ובמבנה מרובע ומעוטר. הוספנו לאות המקורית שני משקלים עם עוביים שונים של קווי האנך של האות, ליצירת מתח בינם לבין הבסיסים והגגות. ובנוסף הוספנו משקל סטנסיל ייחודי.
א א א
 • Price: 580 USD
  (Desktop license for 2 computers)

  Contact us for purchase
 • About font Mugrabi

  A classical font revival with a strong connection to the Jugendstil font commonly used in Jewish European print.
  A revival to a classical font from the Bezalel catalogue (where it is known as Sephardi). The references for this letter’s rejuvenation were drawn from Tel-Aviv’s Mugrabi movie theater’s old movie posters, and from posters by David Tartakover. Little is known about the font or the identity of its creator, but it is stylishly linked to the Jugendstil font commonly used in Jewish European print. It is characterized by a great contrast between its horizontal and vertical lines, and a square, decorative build. We’ve taken the original letter and added two weights with perpendicular lines in varying width, creating tension within the letter’s construction.
  In late 2016 we’ve rebuilt the entire font, improved its curves, added many new characters and features, as well as two new experimental weights: stencil and wireframe.

 • Designer

 • Works with Folloing Latin fonts

  Bodoni Black, Playfair Display Ultra Bold, etc.

 • Release year

  2013

 • Version

  2.1 [2022]

light
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
regular
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
bold
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
stencil
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
wireframe
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
OpenType Features
 • salt ע ע
 • dlig אור אור
 • dlig ששש ששש
 • frac 3/4 3/4
 • jalt ﬡﬢﬣﬤﬥﬦﬧﬨ
 • swsh אש אש
Character Map
 • א
  א U+05d0 א
 • ב
  ב U+05d1 ב
 • ג
  ג U+05d2 ג
 • ד
  ד U+05d3 ד
 • ה
  ה U+05d4 ה
 • ו
  ו U+05d5 ו
 • ז
  ז U+05d6 ז
 • ח
  ח U+05d7 ח
 • ט
  ט U+05d8 ט
 • י
  י U+05d9 י
 • ך
  ך U+05da ך
 • כ
  כ U+05db כ
 • ל
  ל U+05dc ל
 • ם
  ם U+05dd ם
 • מ
  מ U+05de מ
 • ן
  ן U+05df ן
 • נ
  נ U+05e0 נ
 • ס
  ס U+05e1 ס
 • ע
  ע U+05e2 ע
 • ף
  ף U+05e3 ף
 • פ
  פ U+05e4 פ
 • ץ
  ץ U+05e5 ץ
 • צ
  צ U+05e6 צ
 • ק
  ק U+05e7 ק
 • ר
  ר U+05e8 ר
 • ש
  ש U+05e9 ש
 • ת
  ת U+05ea ת
 • 0
  0 U+0030 0
 • 1
  1 U+0031 1
 • 2
  2 U+0032 2
 • 3
  3 U+0033 3
 • 4
  4 U+0034 4
 • 5
  5 U+0035 5
 • 6
  6 U+0036 6
 • 7
  7 U+0037 7
 • 8
  8 U+0038 8
 • 9
  9 U+0039 9
 • ½
  ½ U+00bd ½
 • ¼
  ¼ U+00bc ¼
 • ¾
  ¾ U+00be ¾
 • ·
  · U+00b7 ·
 • U+2022
 • :
  : U+003a :
 • ,
  , U+002c ,
 • U+2026
 • !
  ! U+0021 !
 • U+203d
 • #
  # U+0023 #
 • .
  . U+002e .
 • ?
  ? U+003f ?
 • ;
  ; U+003b ;
 • /
  / U+002f /
 • _
  _ U+005f _
 • {
  { U+007b {
 • }
  } U+007d }
 • [
  [ U+005b [
 • ]
  ] U+005d ]
 • (
  ( U+0028 (
 • )
  ) U+0029 )
 • U+2044
 • *
  * U+002a *
 • /
  / U+002f /
 • U+2014
 • U+2013
 • -
  - U+002d -
 • "
  " U+0022 "
 • U+201e
 • U+2019
 • U+201a
 • ׆
  ׆ U+05c6 ׆
 • ־
  ־ U+05be ־
 • U+20ac
 • ¤
  ¤ U+00a4 ¤
 • $
  $ U+0024 $
 • U+20aa
 • +
  + U+002b +
 • U+2212
 • ×
  × U+00d7 ×
 • =
  = U+003d =
 • >
  > U+003e >
 • <
  < U+003c <
 • ~
  ~ U+007e ~
 • %
  % U+0025 %
 • U+2192
 • U+2190
 • U+25cb
 • U+2665
 • @
  @ U+0040 @
 • &
  & U+0026 &
 • ©
  © U+00a9 ©
 • °
  ° U+00b0 °
 • |
  | U+007c |
 • ^
  ^ U+005e ^
 • U+fb29
 • U+26f5
 • ל
  ל U+05dc | ss01 ל
 • ע
  ע U+05e2 | ss01 ע
 • 1
  1 U+0031 | ss01 1
 • 4
  4 U+0034 | ss01 4
 • &
  & U+0026 | ss01 &
 • U+20aa | ss01
 • |
  | U+007c | ss01 |
 • ד
  ד U+05d3 | ss03 ד
 • ה
  ה U+05d4 | ss03 ה
 • כ
  כ U+05db | ss03 כ
 • ל
  ל U+05dc | ss03 ל
 • ם
  ם U+05dd | ss03 ם
 • ר
  ר U+05e8 | ss03 ר
 • ת
  ת U+05ea | ss03 ת
 • אש
  אש U+05d0 | dlig אש
 • וגם
  וגם U+05d5 | dlig וגם
 • ששש
  ששש U+05e9 | dlig ששש
 • ור
  ור U+05d5 | dlig ור
 • ספ
  ספ U+05e1 | dlig ספ
 • אל
  אל U+05d0 | dlig אל
 • אאא
  אאא U+05d0 | dflt אאא
 • א
  א U+05d0 | swsh א
 • ט
  ט U+05d8 | swsh ט
 • י
  י U+05d9 | swsh י
 • ך
  ך U+05da | swsh ך
 • ף
  ף U+05e3 | swsh ף
 • ש
  ש U+05e9 | swsh ש
 • U+fb21 | jalt
 • U+fb22 | jalt
 • U+fb23 | jalt
 • U+fb24 | jalt
 • U+fb25 | jalt
 • U+fb26 | jalt
 • U+fb27 | jalt
 • U+fb28 | jalt
 • ב
  ב U+05d1 | ss01 ב
 • ח
  ח U+05d7 | ss01 ח
 • כּ
  כּ U+05db דגש
 • שׁ
  שׁ U+05e9 שׁין
 • שׂ
  שׂ U+05e9 שׂין
 • אֳ
  אֳ U+05d0 חטף־קמץ
 • אֱ
  אֱ U+05d0 חטף־סגול
 • אֲ
  אֲ U+05d0 חטף־פתח
 • אְ
  אְ U+05d0 שווא
 • אִ
  אִ U+05d0 חיריק
 • אֶ
  אֶ U+05d0 סגול
 • אֵ
  אֵ U+05d0 צירה
 • אַ
  אַ U+05d0 פתח
 • אָ
  אָ U+05d0 קמץ
 • אֹ
  אֹ U+05d0 חולם
 • אֻ
  אֻ U+05d0 קובוץ
Gallery