אאאא
Font size 92pt | Leading 90pt  | Bold
אחיו הצר של פונט אמביוולנטי הוא פונט הרפתקן ושאפתן בעל צורניות נעימה וחושנית
א א א
Font size 66pt | Leading 70pt  | Light
אמביוולנטי צר חולש על שני קוטבי הספקטרום. מצד אחד הוא נועז, אנרגטי ומפתיע, ומצד אחר אופיו יציב, בטוח ומוקפד
א א א
Font size 44pt | Leading 48pt  | Regular
הפונט שואב את השראתו הסגנונית מגופנים לטיניים מקטגוריית הסלאב־סריף. תהליך העבודה על הגופן ארך יותר משלוש שנים, שבמהלכן הוא התפתח ועבר שינויים ושיפורים רבים.
א א א
 • Price: 440 USD
  (Desktop license for 2 computers)

  Contact us for purchase
 • About font Ambivalenti Narrow

  Inspired by Latin slab serif fonts, this typeface is bold and ambitious with a rich, pleasant, sensual form.
  Ambivalenti’s narrow, hunky brother. This typeface is bold, energetic and full of surprises, yet it also has a steady, confident and precise character. Inspired by Latin slab serif fonts, Ambivalenti Narrow is a display font - perfect for headlines and logos, especially in its compressed version!

 • Designer

 • Works with Folloing Latin fonts

  Typo Slabserif, Rockwell, Belco, etc.

 • Release year

  2011

 • Version

  1.2 [2014]

light
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
regular
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
bold
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
compressed
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
Character Map
 • א
  א U+05d0 א
 • ב
  ב U+05d1 ב
 • ג
  ג U+05d2 ג
 • ד
  ד U+05d3 ד
 • ה
  ה U+05d4 ה
 • ו
  ו U+05d5 ו
 • ז
  ז U+05d6 ז
 • ח
  ח U+05d7 ח
 • ט
  ט U+05d8 ט
 • י
  י U+05d9 י
 • כ
  כ U+05db כ
 • ך
  ך U+05da ך
 • ל
  ל U+05dc ל
 • מ
  מ U+05de מ
 • ם
  ם U+05dd ם
 • נ
  נ U+05e0 נ
 • ן
  ן U+05df ן
 • ס
  ס U+05e1 ס
 • ע
  ע U+05e2 ע
 • פ
  פ U+05e4 פ
 • ף
  ף U+05e3 ף
 • צ
  צ U+05e6 צ
 • ץ
  ץ U+05e5 ץ
 • ק
  ק U+05e7 ק
 • ר
  ר U+05e8 ר
 • ש
  ש U+05e9 ש
 • ת
  ת U+05ea ת
 • 0
  0 U+0030 0
 • 1
  1 U+0031 1
 • 2
  2 U+0032 2
 • 3
  3 U+0033 3
 • 4
  4 U+0034 4
 • 5
  5 U+0035 5
 • 6
  6 U+0036 6
 • 7
  7 U+0037 7
 • 8
  8 U+0038 8
 • 9
  9 U+0039 9
 • ?
  ? U+003f ?
 • !
  ! U+0021 !
 • #
  # U+0023 #
 • ¤
  ¤ U+00a4 ¤
 • U+20aa
 • ©
  © U+00a9 ©
 • $
  $ U+0024 $
 • %
  % U+0025 %
 • ^
  ^ U+005e ^
 • ˜
  ˜ U+02dc ˜
 • *
  * U+002a *
 • °
  ° U+00b0 °
 • |
  | U+007c |
 • =
  = U+003d =
 • +
  + U+002b +
 • U+fb29
 • U+2212
 • U+2013
 • _
  _ U+005f _
 • .
  . U+002e .
 • ,
  , U+002c ,
 • :
  : U+003a :
 • ;
  ; U+003b ;
 • ·
  · U+00b7 ·
 • U+2022
 • <
  < U+003c <
 • >
  > U+003e >
 • U+2192
 • U+2190
 • [
  [ U+005b [
 • ]
  ] U+005d ]
 • (
  ( U+0028 (
 • )
  ) U+0029 )
 • {
  { U+007b {
 • }
  } U+007d }
 • "
  " U+0022 "
 • U+201e
 • '
  ' U+0027 '
 • U+201a
 • כּ
  כּ U+05db דגש
 • שׁ
  שׁ U+05e9 שׁין
 • שׂ
  שׂ U+05e9 שׂין
 • אֳ
  אֳ U+05d0 חטף־קמץ
 • אֱ
  אֱ U+05d0 חטף־סגול
 • אֲ
  אֲ U+05d0 חטף־פתח
 • אְ
  אְ U+05d0 שווא
 • אִ
  אִ U+05d0 חיריק
 • אֶ
  אֶ U+05d0 סגול
 • אֵ
  אֵ U+05d0 צירה
 • אַ
  אַ U+05d0 פתח
 • אָ
  אָ U+05d0 קמץ
 • אֹ
  אֹ U+05d0 חולם
 • אֻ
  אֻ U+05d0 קובוץ
Gallery