תעמולה 3.0

החל מ־345  למשקל

מכמורת 1.1

החל מ־345  למשקל

פלוני יד 2.0.2

החל מ־345  למשקל

אמביוולנטי נורמל 2.0

החל מ־345  למשקל

סינופסיס 1.1

החל מ־345  למשקל

סטנגה 2.0

החל מ־345  למשקל

אמביוולנטי צר 2.0

החל מ־345  למשקל

קדם סריף 2.0.2

החל מ־345  למשקל

קדם סנס 2.0.2

החל מ־345  למשקל

פריימריז

החל מ־345  למשקל

לוי 1.0.1

החל מ־345  למשקל

אמביוולנטי קומפרסט 2.0

החל מ־345  למשקל

אמביוולנטי רחב 2.0

החל מ־345  למשקל

אפק 2.0

החל מ־385  למשקל

אלמוני 5.0.2

החל מ־490  למשקל

אלמוני צר 5.0.2

החל מ־490  למשקל

פלוני 2.0.2

החל מ־490  למשקל

פלוני צר 2.0

החל מ־490  למשקל