...וכל זה עלה לנו פתאום כששוטטנו באתר המהמם שגזר את שמו מאהבה לאות הראשונה בא"ב.