מחברת השראה מאת יונתן שיינקר

מלבד הגופנים הנהדרים ושלל הפעילויות, רבים נרתמו למאמץ לקידום הקבוצה דרך יצירה אישית