רשימת הפעילויות שהם יזמו בשנה האחרונה לא הייתה מביישת גם גופי תרבות ותיקים יותר