מגזין גלריה, הארץ

מעבר לכך, האתר גם מציב אלטרנטיבה רעננה לחברות הפונטים הגדולות ששולטות בשוק המקומי