את הגופנים הם יוצרים בשקדנות, בדקדקנות ובמחשבה רבה, והם פותחו והתפתחו לאורך שנים.