מטרת האתר היא לקדם טיפוגרפיה עברית חדשה שמכבדת את מקורותיהן של האותיות והשפה