אאא מקדמת טיפוגרפיה עברית חדשה המכבדת את מקורותיהן של האותיות ושל השפה העברית.