מעצבי גופנים עצמאים ונהדרים... ים של כישרון, תשוקה גדולה לאותיות ואהבה לטיפוגרפיה עברית.