גן יאשיה

אומץ

אחיטוב

המעפיל

אליכין

אליכין

חרב לאת

חרב לאת

חרב לאת

גבעת חיים איחוד

גבעת חיים מאוחד

כפר הרא״ה

כפר הרא״ה

חיבת ציון

גן השומרון

עין שמר

כפר קאסם

נירית

הושעיה

ערב אל עראמשה

12345...40