יכיני

יכיני

מושבי יחדיו

כפר קאסם

נירית

ערב אל עראמשה

כרמית

בית נחמיה

סאלם

גבעת עוז

ערוגות

עזוז

נאות חובב

תל אביב

טייבה

ורדון

אדרת

אדרת

אל-עראקיב

לוד

12345...7