המעפיל

אליכין

אליכין

חרב לאת

חרב לאת

חרב לאת

גבעת חיים איחוד

גבעת חיים מאוחד

כפר הרא״ה

כפר הרא״ה

חיבת ציון

משמר השרון

משמר השרון

כפר ידידיה

כפר חיים

הדר־עם

מעברות

רפיח ים

כפר ידידיה

כפר ידידיה

12345...18