• צולם ע״י

  • שנת צילום

    2014

  • קוד תמונה

    00744

  • © כל הזכויות שמורות

נחם (נהגה במלעיל, כמו נחל) הוא מושב סמוך לעיר בית שמש השייך לפועל המזרחי. נוסד בשנת 1950, על ידי עולים מתימן וקוצ'ין.

נקרא על שם ראש בית אב בשבט יהודה, שבתחומו נמצא היישוב: "ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי" (דברי הימים א' ד' יט).נחם בויקיפדיה | נחם על המפה