מוגרבי 2.0.2

החל מ־345  למשקל

פרנק־רי צר 2.0.8

החל מ־345  למשקל

שלוק 2.0

החל מ־490  למשקל