תחרויות עיצוב נושאות פרסים; מלגות עיצוב גרפי וטיפוגרפיה; הזמנות להשתתפות בתערוכות עיצוב.