אלמוני דו־לשוני

א א א
פונט סנס־סריפי מוקפד וניטרלי התומך ב־35 שפות לטיניות.
Use this meticulous & neutral sans-serif to make your visual communication clear and prominent
א א א

light

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

regular

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

bold

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

black

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

Paragraph

בעברית, אַלְמוֹנִי משמש להתייחסות לאדם שזהותו איננה ידועה, או שהיא ידועה אך נשמרת בסוד. כמו כן, משמש המונח כאשר הזהות אינה רלוונטית או כשיש רצון להכליל (זהות בלתי ספציפית). הפרשנים הסבירו את מקור המילה "אלמוני" מלשון "אלמון", דהיינו כאדם אלמן, או מלשון אילם, שכן אין יודעים לקרוא לו בשם.
John Doe is sometimes used to refer to a typical male in other contexts as well, in a similar manner to John Q. Public, known in Great Britain as Joe Public, John Smith or Joe Bloggs. For example, the first name listed on a form is often John Doe, along with a fictional address or other fictional information to provide an example of how to fill out the form.
א א א

Character Map

 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
 • ז
 • ח
 • ט
 • י
 • כ
 • ך
 • ל
 • מ
 • ם
 • נ
 • ן
 • ס
 • ע
 • פ
 • ף
 • צ
 • ץ
 • ק
 • ר
 • ש
 • ת
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ~
 • !
 • @
 • #
 • $
 • %
 • ^
 • &
 • *
 • )
 • (
 • _
 • +
 • |
 • =
 • -
 • ;
 • [
 • /
 • ]
 • ,
 • .
 • {
 • }
 • "
 • :
 • ?
 • <
 • >
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • À
 • Á
 • Â
 • Ã
 • Ä
 • Å
 • Æ
 • Ç
 • È
 • É
 • Ê
 • Ë
 • Ì
 • Í
 • Î
 • Ï
 • Ð
 • Ñ
 • Ò
 • Ó
 • Ô
 • Õ
 • Ö
 • ×
 • Ø
 • Ù
 • Ú
 • Û
 • Ü
 • Ý
 • Þ
 • ß
 • à
 • á
 • â
 • ã
 • ä
 • å
 • æ
 • ç
 • è
 • é
 • ê
 • ë
 • ì
 • í
 • î
 • ï
 • ð
 • ñ
 • ò
 • ó
 • ô
 • õ
 • ö
 • ÷
 • ø
 • ù
 • ú
 • û
 • ü
 • ý
 • þ
 • ÿ
 • אֳ
 • אֱ
 • אֲ
 • אְ
 • אִ
 • אֶ
 • אֵ
 • אַ
 • אָ
 • אֹ
 • אֻ

Gallery

אנימציה

אורטל בירקה

 • Font Almoni DL

 • Contact us for purchase
 • About Almoni DL

  A precise and neutral sans-serif typeface that supports 35 Latin languages.
  Almoni DL is a precise, neutral bilingual typeface used for writing the text on this website. It contains many glyphs and fully supports 35 Latin languages – which makes it an ideal font for the side-by-side use of Latin and Hebrew characters. Many fonts are characterized by their unique character and language, and yet Almoni DL sheds almost all elements of uniqueness; as such, it will not overshadow your entire design. Every designer needs this functional font in their arsenal.

 • Designer

 • Release year

  2012

 • Version

  1.8 [2014]