אסימון 2.0

החל מ־345  למשקל

מוגרבי 2.0.2

החל מ־345  למשקל

מקומי 2.0

החל מ־345  למשקל

קדם סריף 2.0

החל מ־345  למשקל

פרנק־רי צר 2.0.8

החל מ־345  למשקל