אטלס 3.1.1

החל מ־345  למשקל

מוגרבי 2.1

החל מ־345  למשקל

שלוק 2.0.1

החל מ־345  למשקל

מקומי 2.0

החל מ־345  למשקל

פלוני יד 2.0.2

החל מ־345  למשקל

פרנק־רי צר 2.0.8

החל מ־345  למשקל

אלמוני 5.0.2

החל מ־490  למשקל

אלמוני צר 5.0.2

החל מ־490  למשקל

פלוני מעוגל 1.1

החל מ־490  למשקל

פונט Multi-feature מכיל OpenType™ Features רבים, כמו: ליגטורות, תווים חלופיים, חלפים סגנוניים, סוואשים וכו׳.