פלוני מעוגל חדש

‫6 משקלים

אינדקס מונו

‫5 משקלים

אינדקס

‫5 משקלים

גלוריה

‫4 משקלים

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד

קדם סנס 2.0

‫5 משקלים

קדם סריף 2.0

‫5 משקלים

אנומליה 2.2

‫7 משקלים

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

מקומי 2.0

‫5 משקלים

מכמורת 1.1

‫4 משקלים

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים

שלוק 2.0

משקל אחד

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים

תעמולה 2.0

‫6 משקלים

פעמון 3.0

‫5 משקלים

קרוואן 2.0

‫5 משקלים

בר־לב

‫3 משקלים

סטנגה 2.0

‫6 משקלים

פונטים ״דו־לשוניים״ כוללים תמיכה בעברית, אנגלית ושפות לטיניות אירופאיות.