הכתב העברי מ-1500 לפנה״ס עד שנות ה - 2000
-1500
אלפבית פרוטו כנעני מסיני
-1000
אלפבית פניקי כתובה על ארון אחירם מלך גבל
-1000
כתב פניקי, לוח גזר. מוצאו בתל גזר
-900
כתה פניקי מוצאו בכתובת ׳כלמן מזנג׳ירלי
-800
אלפבית עברי קדום, על גבי כותל נקבת השילוח
-500
אלפבית ארמי מתוך תעודה על פפירוס
-300
אלפבית עברי קדום, מוצאו במגילת ׳ויקא׳
-200/-300
כתב מעבר מכתב ארמי לכתב יהודי מגילת שמואל
-200/-300
כתב מעבר מכתב ארמי לכתב יהודי מגילת ירמיהו
-150
כתב ספר חשמונאי מוקדם מגילת ישעיהו מומאה
-100
אלפבית בכתב השומרוני מוצאו בחבל השומרון
-100
כתב חשמונאי חצי רהוט מעורב על פפירוס נאש
(-30)-(-70)
כתב הרודיאני מוקדם מלחמת בני אור בבני חושך
(-30)-(-70)
כתב הרודיאני מאוחר מגילת ההודיות
(-30)-(-70)
כתב גלוסקמאות הרודיאני מהודר מסוגנן
100
כתב הרודיאני חצי רהוט מתוך מגילת חנוך
100
כתב ספר בתר הרודיאני מגילת בראשית
200
כתב רהוט בתר הרודיאני מיימי בר כוכבא
200
כתב רהוט קיצוני בתר הרודיאני
300
כתב חצי רהוט תעודה מדורא אירופוס
300 / 400
כתב סתתים מוצאו בכתובות קבורה מבית שערים
500
כתב מזרחי, כתובה שנכתבה במצרים על פפירוס
500 / 600
כתב ספר על גבי פפירוסים אגרת ממצרים
500 / 600
כתב קמיעות מנוה שקד 7
600
כתב פסיפיסים ביזנטי, כתובת בית כנסת
700 / 800
כתב קמיעות, מבית כנסת בחורבת ״מרות״
700 / 800
כתב על גבי קערות השבעה
700 / 800
מגילת בראשית מהגניזה
800 / 900
כתב ספר מזרחי, כתב יד בניקוד בבלי
1000
כתב ספר מקראי מפואר, כתב יד נביאים
1100
כתב ספרדי רהוט, איגרת יהודה הלוי
1100 / 1200
כתב ספר איטלקי, כתב יד קאופמן של המשנה
1200
כתב חצי רהוט מזרחי מפצטאט
1300
כתב ספר אשכנזי, כתב יד מצרפת
1300
כתב ספר אשכנזי, כתב יד מגרמניה
1300
כתב ספר ספרדי, כתב יד מטולידו
1300
כתב תימני עדן 1222
1400
כתב אשכנזי גותי, כתב יד מינכן של התלמד
1400
כתב ספרדי בינוני בסגנון משני מפאס
1400
(כתב בזינטי רהוט משאלוניקי (סלוניקי
1500
כתב מזרחי בינוני מבח׳ארא
1500
כתב אשכנזי רהוט, כתב יד מפארמה
1500
כתב אשכנזי רהוט, כתב יד מפארמה
1500
כתב ספרדי בינוני מוילאלון
1500
כתב ספרדי רהוט קלעת איוב
1500
כתב תימני מגבלה
1500
כתב איטלקי בינוני נכתב ע״י אברהם פריצול
1900
ס״תם אשכנזי מודרני מירושלים
1900
סת״ם ספרדי מודרני מירושלים
2000
כתב רהוט מודרני מודפס
2000
כתב קליגראפי ״ירושלמי״
2000
כתב קליגראפי ״רולית״
2000
כתב קליגראפי ״חגית״
2000
כתב מסוגנן לדפוס ״עדה״