הכתב העברי מ-1500 לפנה״ס עד שנות ה - 2000
2000
-1500
1
2000