פְּ-ר-וֹ-יֶ-קְ-ט

האיות הנכון הוא פרויקט. עם יו״ד אחת. (לא פרוייקט, לא פרויייקט ולא פרויייייקט!)