בימים אלה ממש האתר עובר לשרת חדש ולכן ייתכנו שיבושים קלים בעיצוב האתר.